Upptäckarnas Gula Band

Välkommen till Gula Bandet Leden! 

Gula Bandet Leden är en ideellt arrangerad utmaning som vill inspirera och bidra till upptäckter, motion och sunt friluftsliv i den svenska naturen. En utmaning där du på valfritt sätt och valfri tid kan upptäcka och uppleva Sverige från norr till söder när du för egen kraft tar dig mellan Treriksröset och Smygehuk.

Gula Bandet Leden kan upplevas i eget tempo, med varierat färdsätt med eller utan avbrott. Den passar både dig som vill färdas snabbt utan avbrott och dig med begränsade resurser (exempelvis tid, pengar eller fysik) eller dig som njuter av att dela upp upplevelsen i flera delar och färdas på Gula Bandet Leden, Lugnt, Långt och Länge.  

Anta Utmaningen 

Om regler och hur du anmäler dig.
OBS! Föranmälan är nu också möjlig och innebär att du får ett tygmärke och ditt namn infört på Påbörjade turer.

Foto ovan: Martin Jönsson, Treriksröset 2010


Regler

Regler för att genomföra och erhålla Gula Bandet Ledens diplom


Reglerna är få och enkla och sammanfattas i tre punkter nedan. Målet är att så många som möjligt, utifrån sina förutsättningar, ska kunna anta och valfritt anpassa utmaningen för att optimera den egna upplevelsen under färden, för egen kraft, genom hela Sveriges fina natur.


1.      Ta dig fram för egen kraft på valfritt sätt genom Sverige: Exempelvis kan du växla mellan att vandra, springa, cykla, skida, paddla och/eller ro mellan Treriksröset och Smygehuk inom Sveriges gränser. Det går bra att ta hjälp av andra med att bära mat/utrustning under och/eller till delsträckan, så länge som du tar dig fram för egen kraft.

2.      Färden kan genomföras under valfri årstid, på valfri tid och på valfri rutt genom Sverige med miljö-, natur, djur- och kulturhänsyn, enligt allemansrätten och andra gällande regler: Det innebär bland annat att stor hänsyn tas till allt och alla som bor i eller lever av naturen och att vi, med kommande generationer i tankarna, endast lämnar efter oss eventuella fot-, skid- eller cykelavtryck i naturen när vi passerar.

3.      Säkerheten och att du kommer hem igen oskadd efter din utmanande färd är det viktigaste, därför kan du alltid avbryta och återuppta turen när du vill:  Du kan göra valfritt antal avbrott, dela upp turen i valfritt antal delsträckor, där delsträckorna kan göras i valfri ordning och riktning. Dessutom kan du alltid vid passage av sjöar och vattendrag använda motoriserade båttransporter där det är möjligt för att göra passagen säker – detta gäller även om det finns roddbåtar eller vadställen på platsen. 

Foto ovan: Johan Brick, Smygehuk 2016


Anmälan

Föranmälan, målgångsanmälan/diplomering och behandling av personuppgifter (GDPR) Föranmälan
Föranmälan är möjlig, men ej obligatorisk, för dig som antar utmaningen att på valfritt sätt för egen maskin färdas på Gula Bandet Leden genom hela Sverige mellan Treriksröset och Smygehuk. Föranmälan innebär att du dels får ditt namn under Påbörjade turer och dels får Gula Bandet Ledens tygmärke skickat till dig, så att du lättare kan kontakta och inspirera samt kontaktas och inspireras av andra upptäckare på Gula Bandet Leden.

För att få tygmärket och ditt namn infört på Påbörjade turer behöver du fylla i och skicka in föranmälan nedan samt därefter när föranmälan bekräftats betala in avgiften på 100 kr per person. Punkterna 1 till 4 kommer synas på hemsidan, men punkterna 3 och 4 är frivilliga, *) se mer information nedan. För er som planerar att genomföra hela Gula Bandet Leden gemensamt räcker det med en föranmälan.


Målgångsanmälan/Diplomering
GRATTIS!
 Du har nu genomfört denna långa (minst 157mil, som är fågelvägen) färd på Gula Bandet Leden för egen maskin genom hela Sverige på valfritt sätt mellan Treriksröset och Smygehuk!

För att få ett numrerat diplom och ditt namn infört på Genomförda turer behöver du fylla i och skicka in en målgångsanmälan nedan. Punkterna 1 och 3 till 7 kommer att synas på hemsidan och punkterna 1 till 9 måste fyllas i förutom 7 som är frivillig, *) se mer information nedan. För er som har genomfört hela Gula Bandet leden gemensamt räcker det med en målgångsanmälan. När du fått information om att målgångsanmälan är godkänd, då betalar du in avgiften på 1 kr per fågelvägsmil, dvs 157 kr per person. Diplomen numreras och skickas i den turordning anmälningsavgiften kommer in.


Behandling av personuppgifter (GDPR)Genom att anmäla dig accepterar du vårt syfte, lagring och behandling av personuppgifter. Du godkänner också att elektroniska kommunikationskanaler används för att skicka information till dig. För att kunna hantera din anmälan behöver vi behandla personuppgifter enligt nedan. 

Gula Bandet Leden samlar in och lagrar de uppgifter som anmälaren själv förser Gula Bandet Leden med och använder dessa till att administrera anmälan, skicka diplom och till avidentifierad statistik. De kommunikationskanaler som främst används är e-post och brev. De uppgifter vi behöver för att kunna administrera din anmälan är ditt namn, postadress och e-postadress. Dina personuppgifter sparar vi i vårt deltagarregister. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Dina personuppgifter lämnas inte ut eller säljs vidare till andra personer, organisationer eller företag.

Enligt GDPR har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till att synas i Genomförda turer. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till: info@gulabandetleden.se


*) Syftet med resebloggen: Genom att anmäla dig accepterar du också att syftet med en reseblogg är att med en personlig berättelse i ord och/eller bild tipsa och inspirera andra till att vistas och färdas genom Sverige samt att Gula Bandet Leden inte kommer lägga upp adressen, alternativt ta bort den, om det visar sig att innehållet på något vis har ett annat syfte såsom exempelvis att marknadsföra produkter, tjänster eller åsikter eller om innehållet inte följer FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

  

Foto ovan: Martin Jönsson, Skåneleden 2015


Föranmälan

1. Namn(en) på de som startat eller planerar att starta turen 2. År/månad/dag och startplats för planerad/genomförd 1:a turdag 3. (Frivilligt) Jag kontaktas gärna av andra upptäckare på... 4. (Frivilligt) Reseblogg, Instagram eller liknande om turen 5. Postadress dit Gula Bandet Ledens tygmärke(en) ska skickas 6. E-postadress dit bekräftelse och ev frågor kan skickas Jag/Vi som genomför turen lovar och intygar att jag/vi tagit del av reglerna och förstått och följer dem under hela Gula Bandet turen samt att jag/vi accepterar behandlingen av personuppgifter och syftet med en reseblogg
Skicka in

Foto ovan: Martin Jönsson, Treriksröset 2010


Målgångsanmälan

1. Namn(en) på de som genomfört turen 2. E-postadress dit godkännande och ev frågor kan skickas 3. År/månad/dag och plats för första samt sista dagen 4. Total sträcka i km, antal delsträckor och totalt antal dagar (varje kalenderdag på Gula Bandet Leden räknas som 1 dag, inga timmar) 5. Alla använda färdsätt samt sträcka i km per färdsätt 6. Ett/Ditt bästa tips till andra upptäckare (vägval, utrustning, rast-/utsiktsplats, etc) 7. (Frivilligt) Reseblogg, Instagram eller liknande om turen 8. Beskriv kortfattat din rutt från norr till söder så din färdväg tydligt framgår. (Se exempel på beskrivning under Målgångsanmälan) 9. Postadress dit diplom(en) ska skickas Jag/Vi som genomfört turen lovar och intygar att jag/vi tagit del av reglerna och förstått och följt dem under hela Gula Bandet turen samt att jag/vi accepterar behandlingen av personuppgifter och syftet med en reseblogg
Skicka in

Foto: Karin Bringsarve, Trollsjön Brotorp Sörmlandsleden Etapp 7, 2021


Exempel på beskrivning av färdväg

Så här ser min färdväg på totalt 2939 km längs Gula Bandet Leden ut. Jag har färdats under 104 dagar vid 34 olika tillfällen, dvs har gjort 34 delsträckor och kan enklast beskriva färdvägen i 8st delar från norr till söder genom Sverige;

1) Treriksröset-Hemavan: Vandring 558 km under 32 dagar och 7 delsträckor på Kungsleden från Abisko och via topptur på Kebnekaise.
2) Hemavan-Storulvån: Vandring och cykel i 1 delsträcka. Vandring 147 km till Klimpfjäll 7 dagar och därefter cykel 500 km i 4 dagar.
3) Storulvån-Berga: Vandring 368 km under 20 dagar och 4 delsträckor via Syl- och Helagstopp, Ramundberget och på södra Kungsleden.
4) Berga-Mora: Skidor under Vasaloppet = 1 tillfälle 1 dag och 90 km.
5) Mora-G:a Stan: (Stor)Vandring 358 km under 11 dagar och 1 delsträcka på Dalkarsvägen.
6) G:a Stan-Gnesta: Vandring 127 km och 11 dagar/delsträckor via Årsta och längs Sörmlandsleden.
7 Gnesta-Vittsjö: Cykel 540 km under 5 dagar och 3 delsträckor först längs Göta kanal till Motala, sen Vätternrundan till Huskvarna och slutligen till Vittsjö.
8) Vittsjö-Smygehuk: Vandring 251 km i 13 dagar och 6 delsträckor längs Skåneleden till Trelleborg.


Bidrag

Gula Bandet Leden är en icke vinstdrivande utmaning vars syfte är att inspirera och bidra till friluftsliv i Sverige. Gula Bandet Leden skänker sitt överskott till föreningar och organisationer som arbetar med att underlätta för upptäckter, motion och sunt friluftsliv i vår svenska natur.


Foto ovan: Gunnar Rehn, Kungsleden mellan Adolfström och Ammarnäs 2016


På denna sida redovisas vilka organisationer och föreningar som fått bidrag av Gula Bandet Leden.  Ytterligare förslag på bidragsmottagare mottages tacksamt.

 

Bidragsmottagare: 

2023: Stötta Kungsleden, https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/stotta-kungsleden/

2024: Stötta Kungsleden, https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/stotta-kungsleden/

2024: Sörmlandsleden sponsor, https://www.sormlandsleden.se/sponsorer/

                                        


Foton ovan: 1-Thomas Bringsarve, Storulvån 1997, 2-Stina Bringsarve, Storulvån 2023 och 3-Thomas Bringsarve, Storulvån 2023

Om Gula Bandet Leden


Med en mamma som var frisksportare och besteg Kebnekaise innan hon fyllt 20 år och en pappa från Sveg, blev fjällturerna med start i Ljungdalen eller Ramundberget i Härjedalen en självklar del av skolloven för mig och mina bröder.

1997, efter flera års uppehåll, genomförde mina tre bröder, pappa och jag en tälttur mellan Storulvån och Ramundberget. Den vandringen blev en nystart och följdes av flera fjällturer tillsammans. Bilden ovan till vänster togs av mig då (och 26 år senare fick jag chansen att vandra Jämtlandstriangeln med min dotter, hennes pojkvän och hans pappa och tillsammans med dem peka ut vägen samt upptäcka och uppleva STF´s fina och äldsta fjällstation - Blåhammaren).

Klassikern Abisko till Nikkaluokta, inklusive topptur på Kebnekaise, med boende i STF´s fina stugor blev nästa tur. I STF´s medlemskap ingår tidningen Turist som innehåller många bra tips och fina turbeskrivningar som inspirerade oss att senare själva upptäcka bl. a. Treriksröset och ”stenriket” Rogen.

I tidningen Turist fanns också information om möjligheten att bli stugvärd. Lillebror och jag sökte och antogs till en stugvärdskurs och tilldelades 2 år senare varsin första stugplats under en sommarperiod. STF är mån om sina stugvärdars kunskaper om leder och stugplatser och därför ingår ett antal fria övernattningar som en del av ersättningen.  Detta inspirerade oss till att gå övriga sträckor på Kungsleden och 2016 vandrade jag med storebror sista delen på Kungsleden från Jäkkvik till Ammarnäs.

En led ända ner till Smygehuk
När nu sista sträckan mellan Treriksröset och Hemavan var avverkad började jag titta på möjligheten att knyta ihop denna sträcka med övriga delar av Sverige, ända ner till Smygehuk. Själv hade jag redan upptäckt och upplevt många andra fina turer i Sverige såsom;

Hösten 2021 gick jag med mina tre bröder den sista delsträckan mellan Treriksröset och Smygehuk när vi gick Skåneledens etapp norrut till Ringsjön. Sedan dess har jag funderat på att skapa ett kompletterande och alternativt band (Upptäckarnas Gula Band) till Fjällfararnas Vita & Gröna band och Havspaddlarnas Blå Band. Ett  flexibelt och längre band för alla, som liksom jag, gillar friluftsutmaningar och att upptäcka Sverige för egen kraft, men inte har de resurser (tid, pengar eller fysik) som krävs för att genomföra långa turer i en etapp. Samtidigt vill jag också att Gula Bandet ska stödja föreningar och organisationer som arbetar för att underlätta och göra det möjligt att upptäcka och färdas i den svenska naturen, som till exempel STF och Sörmlandsleden.

Här ser ni resultatet. Hoppas denna sida kan inspirera dig till att genomföra och upptäcka din variant av Gula Bandet Leden!

  

Foto: Gunnar Rehn, Klimpfjäll 2018Kontakt

För mer information, förslag på förbättringar av denna websida eller för förslag på bidragstagare så kan ni skicka e-post till upptäckaren av Gula Bandet Leden och webbansvarig Thomas Bringsarve på:

info@gulabandetleden.se

Foto nedan: Gunnar Rehn, söder om Treriksröset 2010